powrót | szukaj | lista |
drukuj

Mechanika teoretyczna i statyka

Symbol kursu: IBS.1.0030o.08
ECTS: 6
Sylabus:
Wykład 1. Przedmiot mechaniki ogólnej. Modele ciał w mechanice. Podstawowe pojęcia mechaniki: siła i jej odwzorowanie, punkt materialny i ciało doskonale sztywne, stopnie swobody układu materialnego. Ogólne wiadomości o obliczeniach statycznych: modele więzów – ich oddziaływanie, podpory, rodzaje połączeń i obciążeń. Schematy statyczne elementów konstrukcji, siły czynne i bierne. Pewniki mechaniki klasycznej. Wykład 2. Redukcja układów sił. Układy sił zbieżnych: redukcja przestrzennego i płaskiego układu sił zbieżnych do wypadkowej. Równowaga przestrzennego i płaskiego układu sił zbieżnych. Rozkład i równoważenie siły dwiema siłami o zadanych kierunkach działania. Wykład 3. Moment statyczny siły względem punktu i osi. Twierdzenie Varignona. Siły równoległe: wypadkowa sił równoległych, rozkład i równoważenie siły dwiema siłami do niej równoległymi. Równoległe przesunięcie siły. Para sił i jej moment statyczny. Równoważność par sił. Składanie par sił. Wykład 4. Układy sił niezbieżnych: sprowadzanie płaskiego układu sił niezbieżnych do bieguna, redukcja do wypadkowej, wielobok sznurowy. Równowaga płaskich niezbieżnych układów sił: geometryczne i analityczne warunki równowagi, równania równowagi. Wykład 5. Rozkład i równoważenie siły trzema siłami o zadanych kierunkach działania. Wyznaczanie oddziaływań: analitycznie i graficznie. Przestrzenny układ sił niezbieżnych: Pojęcie wypadkowej i równowagi sił, sprowadzanie układu sił do bieguna. Oś centralna, skrętnik. Wykład 6. Redukcja wewnętrzna w układach prętowych. Siły wewnętrzne: definicje sił osiowych, tnących, momentów zginających, związki różniczkowe między siłami wewnętrznymi. Wykład 7. Wyznaczenie sił wewnętrznych w statycznie wyznaczalnych belkach prostych. Przeguby w układach prętowych. Wykład 8. Ramy statycznie wyznaczalne: wiadomości wstępne, wyznaczenie i wykresy sił wewnętrznych. Wykład 9. Kratownice płaskie. Analityczne i wykreślne sposoby wyznaczania sił w prętach kratownicy. Wykład 10. Zjawisko tarcia. Prawa tarcia suchego. Zagadnienia tarcia w zastosowaniach praktycznych. Wykład 11. Ruch punktu materialnego i ruch bryły sztywnej. Ruch złożony. Dynamika punktu oraz układu punktów materialnych. Wykład 12. Dynamika bryły sztywnej. Energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej. Wykład 13. Drgania własne i drgania tłumione. Wymuszenie drgań, Zjawisko rezonansu mechanicznego. Wykład 14. Zasada prac przygotowanych. Wykład 15. Repetytorium. Rodzaj i zakres ćwiczeń: ćwiczenia projektowe Rachunek wektorowy, redukcja układów sił do bieguna i do wypadkowej, wyznaczanie oddziaływań w więziach tarczy, wyznaczenie reakcji podporowych ustrojów statycznie wyznaczalnych, rozwiązywanie belek, belek przegubowych, ram, rozwiązywanie kratownic statycznie wyznaczalnych (ćwicz. 1 – 10). Wyznaczanie środka masy układu punktów i ciał rozciągłych, dynamika ruchu środka masy, wyznaczanie momentów bezwładności układu punktów i brył sztywnych oraz przyspieszeń w ruchu tych brył, zasady zachowania w praktyce, wyznaczanie parametrów układów drgających (ćwicz. 12 -14). Zaliczenie ćwiczeń (ćwicz. 15). Program przedmiotu - studia niestacjonarne Wykład 1. Przedmiot mechaniki ogólnej. Modele ciał w mechanice. Podstawowe pojęcia mechaniki. Ogólne wiadomości o obliczeniach statycznych. Rodzaje połączeń prętów i obciążeń. Schematy statyczne. Pewniki i twierdzenia mechaniki klasycznej. Rodzaje układów sił i ich redukcje. Warunki równowagi i równania równowagi. Rozkład i równoważenie siły dwoma (trzema) siłami o zadanych kierunkach działania. Wykład 2. Moment statyczny siły względem punktu i względem osi. Twierdzenie Varignona. Równoległe przesunięcie siły. Para sił i jej moment statyczny. Wielobok sznurowy i jego zastosowania. Wykład 3. Wyznaczanie oddziaływań: analitycznie i graficznie. Siły wewnętrzne w układach prętowych. Zależności różniczkowe. Wykład 4. Rozwiązywanie prostych belek statycznie wyznaczalnych. Belki wieloprzęsłowe (przegubowe). Wykład 5. Rozwiązywanie ram statycznie wyznaczalnych. Wykład 6. Rozwiązywanie ustrojów trójprzegubowych. Wykład 7. Rozwiązywanie płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych. Wykład 8. Zjawisko tarcia. Zagadnienie tarcia w zastosowaniach praktycznych. Zasada prac przygotowanych. Wykład 9. Ruch punktu materialnego i ruch bryły sztywnej. Ruch złożony. Dynamika punktu oraz układu punktów materialnych. Dynamika bryły sztywnej. Wykład 10. Energia kinetyczna , energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej. Drgania własne drgania tłumione. Wymuszenie drgań. Zjawisko rezonansu. 10. Rodzaj i zakres ćwiczeń. Redukcja płaskiego układu sił. Wyznaczanie oddziaływań w więziach podporowych. Rozwiązywanie belek prostych, belek wieloprzęsłowych przegubowych, ram jednokomorowych, kratownic. (ćwicz. 1-8). Wyznaczanie środka masy układu punktów i ciał ciągłych, dynamika ruchu środka masy, wyznaczanie momentów bezwładności układu punktów i brył sztywnych oraz przyśpieszeń w ruchu tych brył. Wyznaczanie parametrów układów drgających (ćwicz. 9-10).

« cofnij