powrót | szukaj | lista |
drukuj

Ewolucjonizm współczesny

Symbol kursu: BBS.2.0077o.08
ECTS: 5
Sylabus:
Tematyka wykładów (15 wykładów) 1. Wstęp do ewolucjonizmu. Przedmiot i zadania ewolucjonizmu. Historie powstawania idei ewolucji w czasach do Darwina. 2. Teorie Darwina. Zmienność organizmów. Dobór sztuczny i naturalny, powstawanie gatunków. 3. Rozwój idei ewolucji w okresie podarwinowskim. 4. Powstawanie syntetycznej i współczesnych teorie ewolucji. 5. Mechanizmy mikroewolucji. Ewolucyjne procesy w populacjach. 6. Cynniki microewolucji: mutacje, izolacje, fale populacyjne. 7. Dobór naturalny ze względu STE, modele i prawa doboru. 8. Teorie adaptacjogenezy. 9. Makroewolucja. Filogenetyczna zmiana organów i funkcji. 10. Morfologia ewolucyjna i funkcjonalna. Ewolucja inadaptacyjna. 11. Progres i regres w ewolucji. 12. Tempo, i kierunki w ewolucji. Czas w ewolucji. 13. Ewolucja ontogenezy. Teorie filembriogenezy. 14. Współczesne teorie ewolucji. Ewolucja molekularna i filogeografia. 15. Taksonomia, systematyka i ewolucja. Tematyka ćwiczeń (15 ćwiczeń po 2 godziny) 1. Charakterystyka metafizycznych koncepcje ewolucji. Teorie Preformacji i Epigenezy. 2. Poównawcza analiza historycznie powstałych idej ewolucji z teorię Darwina. 3. Rola i mechanizmy doboru sztucznego w procesach udomowienia i powstawania ras. 4. Różnorodność biomu – wynik działania doboru naturalnego. 5. Powstawanie i wymieranie gatunków – niezbędne czynniki ewolucji. 6. Zasady syntetycznej teorii ewolucji w praktyce i w przyrodzie. 7. Mutagenez i ewolucja. 8. Organizm jako całosc ontogenetyczna i filogenetyczna. 9. Ewolucja biocenoz. 10. Ewolucyjne zasady rozwoju świata organicznego w okresach geologicznych. 11. Ewolucja ewolucji. 12. Modele ewolucji, filogeografia. 13. Naturalna klasyfikacja organizmów. 14. Współczesne poglądy na ewolucje. Antydarwinizm. 15. Biologiczna ewolucja człowieka, problemy i perspektywy.

« cofnij